Språk och text

Jag erbjuder redaktionella tjänster av olika typer av texter, såväl skönlitterära som fackspråkliga. Utöver textredigering arbetar jag gärna med lektörsläsning av utländska manus, språkgranskning av översättningar samt korrekturläsning av manus och facktexter i olika genrer.

arm